Nieuw Democratisch Zeist

Wie zijn wij?

Nieuw Democratisch Zeist is de jongste politieke partij in Zeist.
Nieuw, omdat wij het besturen van Zeist voortdurend willen vernieuwen en verbeteren.
Democratisch, omdat wij de Zeister burgers meer directe invloed willen geven op politieke besluiten.
Zeist, omdat wij een echte lokale partij zijn die opkomt voor Zeister belangen – onafhankelijk van landelijke politieke partijen en standpunten.

 

Nieuw Democratisch Zeist
Waar staan wij voor? - Nieuw Democratisch Zeist

Waar staan wij voor?

Vernieuwend

Nieuw Democratisch Zeist wil een continue vernieuwing en verbetering van de wijze waarop Zeist bestuurd wordt. Een bestuur dat er voor de inwoners is, en niet andersom!

+

Verbindend

Om dit te bereiken moet allereerst de kloof overbrugd worden, die in veel opzichten tussen burgers en gemeentebestuur is ontstaan. Ons logo weerspiegelt het overbruggen van de kloof door de brug tussen gemeente en de burger te slaan.

Ondernemend

Nieuw Democratisch Zeist wil burgers en ondernemers van Zeist ondersteunen om te ondernemen en mensen betrekken bij een actieve samenleving.

Fractie en bestuur

Nieuw Democratisch Zeist heeft een lokale grondslag en geen binding met een landelijke politieke partij. Fractie en bestuur bestaan uit Zeistenaren: voor Zeist en uit Zeist. Een intensieve samenwerking met de Zeister samenleving staat voorop.

Fractie en bestuur - Nieuw Democratisch Zeist
U

Nieuwsgierig?

Hiernaast vindt u een greep uit alle nieuwsitems van Nieuw Democratisch Zeist.

Word lid!

Meld u aan als lid van Nieuw Democratisch Zeist, en draag zo uw steentje bij aan een beter Zeist.

u

Denk mee

Denk met ons mee, lever uw ideeën aan of geef uw mening. Samen staan we sterk!
U kunt ons altijd bereiken via onze contactgegevens.

GOEDOPWEG? NEE! Interpellatie NieuwDemocratischZeist over nieuwe fietsverbinding Zeist-West naar De Uithof

Interpellatieverzoek fietspad Zeist-West naar de Uithof Raad 9 mei 2017 Aan de voorzitter van de raad, Hierbij doen ondergetekenden u het verzoek tot het houden van een interpellatie in de raadsvergadering van 9 mei a.s. De interpellatie behelst de berichtgeving in de...
Lees meer

Toch geen Houtenergiecentrale in Zeist!?

Een maand geleden startte NDZ een  peiling op deze website  met de vraag "Vindt u een Houtenergiestation op de locatie Dijnselhoek ook een unieke kans?" Toen hadden wij nooit gedacht dat er de afgelopen maand zoveel gedacht en gesproken is over dit onderwerp. Op onze...
Lees meer

“Meer invloed voor burgers” NDZ-raadslid Carlo Fiscalini in de Politieke Stadpers

Wist u dat  terrazzo -mozaïek-vloer in de hal en de gangen.en de vloer van dat buitenportaal in het gemeentehuis van Zeist gemaakt is door C.F. Fiscalini? En dat hij de grootvader is van ons raadslid Carlo Fiscalini?  "Als kleinzoon ben ik trots op die resultaten. En...
Lees meer

Het gaat goed met ons geld in Zeist

  "Komt de Nederlandse goudvoorraad naar Zeist omdat de directie van de Nederlandse Bank heeft gehoord dat de gemeente Zeist zo behoedzaam met haar geldvoorraad omgaat?" vroeg fractievoorzitter Koos van Gemeren zich hardop af in de gemeenteraad tijdens het...
Lees meer

Houtenergiestation in Zeist?

  Houtenergiestation in Zeist? Het bedrijf Bio Forte heeft het initiatief genomen om een houtenergiestation in de gemeente Zeist te bouwen. De gemeente Zeist wil de realisatie van een houtenergiestation in Zeist planologisch-juridisch mogelijk maken. Een locatie...
Lees meer

Peiling

Een nieuwe snelle fietsverbinding tussen Zeist-West en De Uithof is mij als fietser meer waard dan een omweg van 1,1 km.