Nieuw Democratisch Zeist

Wie zijn wij?

Nieuw Democratisch Zeist is de jongste politieke partij in Zeist.
Nieuw, omdat wij het besturen van Zeist voortdurend willen vernieuwen en verbeteren.
Democratisch, omdat wij de Zeister burgers meer directe invloed willen geven op politieke besluiten.
Zeist, omdat wij een echte lokale partij zijn die opkomt voor Zeister belangen – onafhankelijk van landelijke politieke partijen en standpunten.

 

 

Nieuw Democratisch Zeist
Waar staan wij voor? - Nieuw Democratisch Zeist

Waar staan wij voor?

Vernieuwend

Nieuw Democratisch Zeist wil een continue vernieuwing en verbetering van de wijze waarop Zeist bestuurd wordt. Een bestuur dat er voor de inwoners is, en niet andersom!

+

Verbindend

Om dit te bereiken moet allereerst de kloof overbrugd worden, die in veel opzichten tussen burgers en gemeentebestuur is ontstaan. Ons logo weerspiegelt het overbruggen van de kloof door de brug tussen gemeente en de burger te slaan.

Ondernemend

Nieuw Democratisch Zeist wil burgers en ondernemers van Zeist ondersteunen om te ondernemen en mensen betrekken bij een actieve samenleving.

Fractie en bestuur

Nieuw Democratisch Zeist heeft een lokale grondslag en geen binding met een landelijke politieke partij. Fractie en bestuur bestaan uit Zeistenaren: voor Zeist en uit Zeist. Een intensieve samenwerking met de Zeister samenleving staat voorop.

Fractie en bestuur - Nieuw Democratisch Zeist

Nieuwsgierig?

Hiernaast vindt u een greep uit alle nieuwsitems van Nieuw Democratisch Zeist.

 

Wordt lid!

Meld u aan als lid van Nieuw Democratisch Zeist, en draag zo uw steentje bij aan een beter Zeist.

Denk mee!

Denk met ons mee, lever uw ideeën aan of geef uw mening. Samen staan we sterk!
U kunt ons altijd bereiken via onze contactgegevens.

Waar blijft het geld in Zeist?

Waar blijft het geld in Zeist? De gemeenteraad bespreekt deze maand de financiële stukken: de Jaarrekening 2015, de Bestuursapportage 2016 en de Kadernota 2017. Dit deed de fractie denken aan het beroemde Drieluik “De Hooiwagen” van Jeroen Bosch.  Waarom? In de...
Lees meer

Nieuwsbrief juni 2016 is verschenen!

Nieuwsbrief juni 2016 is verschenen! Met o.a. ‘Fractie in actie” : standpunten van de fractie NDZ in de gemeenteraad van januari t/m  juni 2016 over actuele Zeister politieke zaken.; de ‘Blijverslening’  en de fractie-agenda. Lees meer...
Lees meer

Pottenkijken bij raadslid Koos van Gemeren

Altijd wel eens willen pottenkijken bij een raadslid? Kijk eens in de potten van raadslid Koos van Gemeren, door een artikel in De Nieuwsbode.

Lees meer

Bomen in Zeist vogelvrij verklaard?

De gemeente Zeist werkt aan een nieuwe bomen-verordening met minder kapvergunningen om te komen tot minder administratieve lasten en minder bureaucratie. Dit heeft zowel voordelen als nadelen.

Lees meer

Winkelcentrum ‘De Clomp’ in Zeist wordt vernieuwd!

Winkelcentrum Clomp in Zeist West krijgt een vernieuwingsimpuls: er wordt een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum gerealiseerd.

Lees meer

Peiling

This poll is closed! Poll activity:
Start date 02-06-2016 16:47:44
End date 02-07-2016 23:59:59
Poll Results:
Om zicht te houden op mogelijke ontgroening van Zeist bij afschaf van kapvergunningen in de bebouwde kom van Zeist, mag inwoners worden gevraagd bij kap in eigen tuin dit te melden bij de wijkoverlegcoördinator.