Het laatste nieuws

NieuwDemocratischZeist was in Zeist-Centrum! Op maandagavond 23 september jl. bezocht de fractie van NieuwDemocratischZeist de wijk Zeist-Centrum om van de inwoners en ondernemers van het Centrumgebied te horen welke wensen, ergernissen en zorgen er over het Centrum van Zeist leven. Een inventarisatie van wensen leverde een gevarieerd beeld op, waarbij de verkeersafwikkeling in het Centrumgebied (Emmaplein en Slotlaan) en het overheersen van het gemotoriseerd verkeer veel zorgen geven. Gewacht wordt op de uitkomsten van de gemeentelijke enquête en de besluiten van de gemeenteraad in december. De 35 aanwezigen vinden dat het leegstaande V&D-gebouw uitsluitend bestemd moet worden voor woningen (zonder extra verdiepingen) en vinden verhuizing van bibliotheek en muziekschool niet zinvol. De Klinker moet blijven. Ook andere langer leegstaande winkels bestemmen als woonruimte voor startende jongeren. Permanente horeca in het Walkartpark wordt afgewezen: koester de groene long van het centrum en er zijn al zoveel horecagelegenheden bijgekomen. De fractie gaat vragen stellen over het terrassenbeleid van de gemeente Zeist in samenhang met de doorgang voor voetgangers en mensen met een visuele en/of fysieke beperking. Ook gaat de fractie vragen stellen over het gemeentelijke afvalbakkenbeleid: zonder informatie worden ondergrondse containers verplaatst en veel zwerfafval hoopt zich op, ook bij de prullenbakken. Kernpunt is de vraag naar betere handhaving (ook in en rond het Walkartpark) en betere informatie aan de centrumbewoners. De fractie NieuwDemocratischZeist heeft beloofd politieke actie te ondernemen door vragen aan het college te stellen. Over de antwoorden worden de aanwezigen geïnformeerd.

NDZ raadslid Jan Bredius stelt vragen over het Zeister afvalbeleid

“NieuwDemocratischZeist wenst behoud van de grijze afvalbak. Afschaffen is niet aan de orde” beloofde NDZ de kiezer bij de  gemeenteraadsverkiezngen […]

Voorstel NDZ naar meer ‘Tiny Houses’ unaniem aangenomen!

NieuwDemocratischZeist heeft de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 beloofd zich sterk te maken voor meer betaalbare woningen […]

Onze raadsleden

Carlo Fiscalini

Raadslid en fractievoorzitter


Jan Bredius

Raadslid


Bram Bouwman

Raadslid


Gert van Ewijk

Buitengewoon raadslid


Mirjam Bout

Buitengewoon raadslid


Peiling

bent u voor of tegen de voorgestelde stijging van de afvaltarieven in 2019 (gemiddeld 19,63 % t.o.v. 2018)?

Steun ons en doneer of word lid

Verkiezingscampagnes voeren kost veel energie en geld. Help mee aan de volgende klinkende overwinning, word lid of blijf altijd op de hoogte van NieuwDemocratischZeist!

Word lid