Economisch vitaal

  • Aanmoedigen en mogelijk maken van vernieuwende initiatieven van bedrijven, zoals startups. Trendsettende innovatieve bedrijven betrekken bij Zeister ontwikkelingen.
  • De gemeente moet zelf een voortrekkersrol spelen, onder meer door het betrekken van lokale ondernemende sleutelpersonen bij het beleid, betaalbare woningen voor starters, ‘Tiny Houses’ voor jongeren. Zo wordt en blijft Zeist aantrekkelijk.
  • Zeist moet werken aan een flexibel, slim ruimtegebruik van bestaande (leegstaande) kantoor- en winkelpanden en een snelle vorm voor herbestemming en vergunningverlening.
  • Aansluiten van de kwaliteiten van Zeist als ‘Care Valley’ op de kwaliteiten van het Science Park in de Uithof. Ook hbo-opleidingen gericht op Care Valley naar Zeist halen.
  • Terugdringen winkelleegstand in Zeist.
  • Vergroten en verbeteren van het sociaal leefklimaat, onder meer door een aantrekkelijk en veilig uitgaansleven voor jong en oud in het hele centrum van Zeist.
  • Slot Zeist en de Slotlaan zijn de cultuur-historische parels van Zeist, die meer glans moeten krijgen met een autoluw centrum.
Word lid