Inwonergericht

  • De burger heeft het eerste en het laatste woord: inwoners meer betrekken bij alle besluiten. Dit kan door (digitale) peilingen, informatieborden, gebruik van sociale media en een eigen pagina in huis-aan-huisbladen. De lokale pers moet worden versterkt.
  • Het gemeentebestuur zorgt dat alle inwoners maatschappelijk, sociaal, cultureel en financieel mee kunnen doen.
  • Het gemeentehuis moet niet uitsluitend een vergaderhuis zijn, maar een thuis voor alle inwoners uit alle bevolkingsgroepen: een Burgerhuis.
  • De gemeentelijke service aanzienlijk verbeteren, zoals beter onderhoud van het groen en straatmeubilair en het gratis blijven ophalen van grof afval.
  • Meer handhaving op het gebied van verkeer, illegale bomenkap, hondenpoep en zwerfafval.
  • Meer investeren in het niveau en beschikbaarheid van de openbare voorzieningen, zoals het groen, straatmeubilair, verlichting, voet- en fietspaden en wegen.
  • Invoeren van ‘De Buurt Bestuurt’ in alle wijken. In deze vorm van nieuwe democratie bepalen de wijkbewoners zelf de kwaliteit van hun woonomgeving en verdelen ze zelf het wijkbudget.
  • Afschaffen van de centrumbelasting voor centrumondernemers. We zien graag de invoering van subsidie op duurzaam ondernemen.
  • Afschaffen van het betaald parkeren in heel Zeist. Hiervoor in de plaats komen er ‘blauwe zones’: maximaal 2 uur gratis parkeren.
Word lid