Realistisch duurzaam

  • Behoud van groen. Groen zorgt voor CO2 opvang en zuurstofvoorziening. Veel groen is dus essentieel. Voor nieuwe bouwprojecten een checklist opstellen als basis van de afspraken met aannemers. Enkele vaste onderwerpen van deze lijst zijn draagvlak van omwonenden, verkeer, groen, licht, inspraak, duurzaamheid en parkeren.
  • Energie-initiatieven, zoals Mijn Groene Huis en Samen Duurzaam Zeist ondersteunen, maar ook energiecoöperaties, buurtlandbouw en woningbouw-collectieven.
  • Voorrang verlenen aan hergebruik van bestaande bouw via herbestedingsprojecten
  • Lantaarnpalen ombouwen tot laadpalen voor elektrische auto’s en – fietsen.
  • Wijkbewoners steunen om gezamenlijk energie op te wekken door de postcoderoosregeling http://www.postcoderoosregeling.nl/.
  • Op meer plaatsen in Zeist bijv. in het centrumgebied en de wijken langs de A28, eenvoudige, goede luchtmeetapparatuur plaatsen voor actueel inzicht in de luchtkwaliteit.
  • Winkels energieneutraal maken en invoeren van subsidie op duurzaam ondernemen in Zeist!
  • Geen WOZ-waardeverhoging wanneer is geïnvesteerd in duurzame maatregelen aan het woonhuis.
  • NieuwDemocratischZeist kiest voor 100% afvalscheiding (momenteel 63%) met 100% milieuopbrengst tegen lagere kosten voor de inwoners. Dat is al technisch mogelijk. Niet restafval verbranden maar scheiden, waarbij etensresten worden omgezet in biogas! Ons voorstel betekent dat de grijze kliko kan blijven en dat de eigen bijdrage van 10 euro voor het laten ophalen van grof afval aan huis wordt geschrapt en weer gratis wordt!
Word lid