Den Dolder

Veiligheid zo groot mogelijk

 • Mensen moeten zich optimaal veilig kunnen voelen, dus regelmatig overleg hierover, en inrichten openbare ruimte ten eerste vanuit bevorderen van die veiligheid.
 • Meer handhaving en toezicht.
 • Inwoners stimuleren meer te doen aan veiligheid(sgevoel) door buurtapp’s e.a.

Verkeer zo selectief mogelijk

 • In Bosch & Duin en Huis ter Heide alleen bewoners-/bestemmings verkeer toestaan, tegengaan sluipverkeer.
 • Bereikbaarheid bevorderen o.a. door meer openbaar vervoer.
 • Betere en veilige fietsroutes o.a. door meer absolute scheiding auto- en fietsverkeer.

Omgeving zoveel mogelijk samen met alle inwoners vormgeven en inrichten

 • Samen met inwoners komen tot omgevingsvisie en -plan voor het hele gebied. Met in ieder geval: behoud groen/ goede, veilige infrastructuur en onderhoud ervan/ juiste balans tussen “groen en rood” en participatie burgers daarbij (dus minder woningen op WA Hoeve-terrein, en Vliegbasis Soesterberg).
 • Landgoed Dijnselburg als zodanig behouden, met specifieke, natuurvriendelijke functie.
 • Spoorwegovergang Den Dolder 24/7 open houden voor auto’s en samen met alle inwoners zoeken naar de grootst mogelijke veiligheid.

Schone lucht zo veel mogelijk garanderen

 • Bewaken en zo mogelijk verbeteren van de luchtkwaliteit.
 • Regelmatig objectieve luchtmetingen laten doen en zo nodig maatregelen tot verschoning nemen.
 • Geen houtverbrandingsinstallatie.
 • Tegengaan vrachtverkeer door de woonwijken.

Afvalbrengstation

 • Omvormen van het afvalbrengstation tot een ‘eco park’ (duurzaam afvalbrengstation met ruimte voor
  educatie en circulaire economie).

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Steun ons en doneer of word lid

Verkiezingscampagnes voeren kost veel energie en geld. Help mee aan de volgende klinkende overwinning, doneer hier of word lid!

Word lid