Zeist-Centrum

 • Een groen, schoon, veilig en goed onderhouden centrumgebied met goed begaanbare voet- en fietspaden.
 • De toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking verbeteren door het teveel aan reclameborden op trottoirs tegen te gaan.
 • Winkelleegstand tegengaan en niet meer winkels bouwen. Sloop van De Klinker? Nee!
 • Geef Zeist weer een winkelhart in het voormalige V&D-gebouw!
 • Afschaffen betaald parkeren in het centrum en instellen van blauwe zones voor klantvriendelijk parkeren.
 • Behoud van het cultuurhistorische karakter van het Walkartpark en Wilhelminapark als groene longen van Zeist-Centrum. Dus geen permanente horeca in het Walkartpark!
 • Een autoluwe Slotlaan en tegelijkertijd minimaliseren van sluipverkeer in de omliggende woonwijken.
 • Geen auto’s over het Busstation!
 • Een goede verkeersafwikkeling rondom het te bebouwen Enecoterrein waarbij de omliggende buurten geen overlast mogen hebben (jammer van die extra supermarkt!).
 • Huisvuil blijven ophalen – niet nog meer ondergrondse afvalcontainers! Ophalen grof afval wordt weer gratis! Grijze kliko blijft! GFT-inzamelen in appartementsgebouwen.
 • Verbetering luchtkwaliteit in het centrum d.m.v. lucht- en verkeersmetingen en het nemen van passende (verkeers)maatregelen.
 • Aanleg van goede speelvoorzieningen voor de jeugd in en rond het Centrum.
 • Vergroten en verbeteren van het sociaal leefklimaat, onder meer door een aantrekkelijk en veilig uitgaansleven voor jong en oud in het hele centrum van Zeist.
 • Afschaffen van de centrumbelasting voor centrumondernemers.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Steun ons en doneer of word lid

Verkiezingscampagnes voeren kost veel energie en geld. Help mee aan de volgende klinkende overwinning, doneer hier of word lid!

Word lid