Zeist-Noord

 • Het Sanatoriumbos blijft bos.
 •  Energieneutraal bouwen, zoals Tiny Houses met zonnepanelen.
 • Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot starterswoningen.
 • De bebouwing achter Eikenstein slechts 4 verdiepingen hoog laten worden.
 • Het onveilige kruispunt Schaerweijdelaan/Jac. van Lenneplaan opnieuw inrichten in overleg met omwonenden en betrokken buurtorganisaties.
 • De snelheid op de A28 langs Zeist-Noord naar 100 km/uur terugbrengen ter vermindering van lawaai en fijnstof.
 • Geen bebouwing bij de Moskee aan de Cornelis Vlotlaan maar behoud van groen.
 • De weggeefwinkel in tact houden met ondersteuning van gemeente.
 • Het kunstenhuis op haar huidige locatie houden vanwege de goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.
 • Voordat zaken aan projectontwikkelaars worden beloofd eerst openheid en overleg met betrokken buurtorganisaties en omwonenden.
 • De problemen van Zeist- Noord in kaart brengen en meer toezicht en handhaving.
 • Experimenteren met een basisinkomen voor kansarmen en bijstandsgerechtigden.
 • Voorkomen van afvalbergen rondom ondergrondse containers en het behouden van de grijze kliko bij de laagbouw.
 • Geen € 10,00 heffen voor het ophalen van grof vuil.
 • Terugdringen vernielingen straatmeubilair en verhoging van de sociale controle.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Steun ons en doneer of word lid

Verkiezingscampagnes voeren kost veel energie en geld. Help mee aan de volgende klinkende overwinning, doneer hier of word lid!

Word lid